Betonrippenstahl

ČSN 420139
DIN 488

Betonářská ocel žebírkovaná - pruty a svitky
Ribbed reinforcing bars - Ribbed Wire Rod
Betonrippenstahl - Qualitat Walzdraht