Chemische zusammensetzung

CHEMICKÉ SLOŽENÍ OCELÍ VYRÁBĚNÝCH DLE ČSN
CHEMICAL COMPOSITION OF STEEL GRADES PRODUCED ACCORDING TO CZECH STANDARDS
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER GEMÄSS TSCHECHISCHE NORMEN ERZEUGTEN STÄHLE