Chemische zusammensetzung

CHEMICKÉ SLOŽENÍ OCELÍ VYRÁBĚNÝCH DLE ZAHRANIČNÍCH NOREM
CHEMICAL COMPOSITION OF STEEL GRADES PRODUCED ACCORDING TO FOREIGN STANDARDS
CHEMICAL COMPOSITION OF STEEL GRADES PRODUCED ACCORDING TO FOREIGN STANDARDS