Rohrleitungen Zementmörtel-Auskleidung

Internal lining with cement mortar acc. to EN 10298 (DIN 2614)
Rohrleitungen Zementmörtel-Auskleidung nach EN 10298 (DIN 2614)


Ochrana vnitřního povrchu ocelových trubek cementovou maltou zejména pro dopravu a zásobování vodou pod tlakem, určené k lidské spotřebě a průmyslovému použití.

Privacy inner surface of the steel pipe with cement mortar particular for transport and water supply under pressure intended for human consumption and industrial use.

Schutz Innenfl äche des Stahlrohr mit Zementmörtel , insbesondere für Transport-und Wasserversorgung unter Druck bestimmt für den menschlichen Verzehr und industriellen Gebrauch .


Vnější průměr
O.D.
Aussendurchmesser
jemnovitá
nominal / Nenn
minimální
minimum/ Minimum
D ≤ 273 4,5 3
273 < D ≤ 610 6 4
610 < D ≤ 914 8 6
914 < D ≤ 1220 10 8
1220 < D 14 12
Přísady
Additives
Zutaten
bez přísad
without additives
ohne Zusätze
zkapalňovací přísady
liquifying ingredients
Verflüssigung Zutaten
pryskyřičná disperze
resinous dispersion
die Harzdispersion
Minerální
mineral
Mineral
značka
mark
Marke
NLRM
Aplikace application Applikation Rotační způsob Rotary method Rotary Sprühverfahren Způsob nástřikem spraying method Spritzantrag Manuální způsob Manual way Manuelle Weglunare
IIIII

Provedení konců

end pipes / Endrohre

Typ / type / Typ C1 - D ≥ 600 mm

1 ocelová trubka / steel pipe / Stahlrohre
2 cementová malta / cement mortar / Zementmörtel
3 ~ 25 mm

Typ / type / Typ C2

1 ocelová trubka / steel pipe / Stahlrohre
2 cementová malta / cement mortar / Zementmörtel
3 3 - 5 mm

Typ / type / Typ C3

1 ocelová trubka / steel pipe / Stahlrohre
2 cementová malta / cement mortar / Zementmörtel
3 3 - 5 mm

Vnitřní izolační výstelka