Übersicht der verwendeten normen

PPŘEHLED POUŽÍVANÝCH NOREM - Technicko dodací podmínky
REVIEW OF APPLICABLE STANDARDS - Technical Delivery Condition
ÜBERSICHT DER VERWENDETEN NORMEN - Technische Leiferbedingungen