Nahtlose Präzisionsstahlrohre

ČSN 42 6711

Bezešvé ocelové trubky přesné - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky
Precisin seamless steel tubes - Dimensions and masses per unit lenght
Nahtlose Präzisionsstahlrohre - Allgemeine Tabellen für Maße und längenbezogene Masse


* 0,8 - tyto rozměry se nedoporučují


* 0,8 - tyto rozměry se nedoporučují