Spiralgeschweißte Stahlrohre

ČSN 42 5715
ČSN 42 5716

Trubky ocelové svařované se šroubovicovým svarem
Rozměry a hmotnosti na jednotku délky
Spiral-welded steel tubes - Dimensions and masses per unit lenght
Spiralgeschweißte Stahlrohre - Allgemeine Tabellen für Maße und längenbezogene Masse