NC Stahlblechbiegemaschine

NC Steel plate bending machine
NC Stahlblechbiegemaschine


Technologie zakružování představuje jednu z výrobních metod z oblasti plošného tváření. Jedná se o výrobu nosných konstrukcí budov, trubek, potrubních příslušenství, zásobníků na skladování. Technologie zakružování je jedinečná tím, že v mnoha případech vytváří dílce, které by jinou metodou zhotovit nebylo možné nebo by jejich výroba byla značně složitá a fi nančně nákladná.

Bending technology represents one of the manufacturing methods in the fi eld of sheet metal forming. It is a production of bearing structures of buildings, pipes, pipe accessories, containers for storage. Bending technology is unique in that, in many cases produces parts that would make other method would not be possible or their production is considerably complicated and costly.

Eine Biegetechnik stellt vor der Herstellungsverfahren auf dem gebiet der Blechumformung. Es ist eine Produktion von Tragstrukturen von Gebäuden, Rohre, Rohrzubehör, Behältern für die Lagerung. Biegetechnik ist einzigartig in vielen Fällen. Produziert die Teilen, die zu anderen Verfahren nicht möglich wäre bauen oder ihre Produktion erheblich kompliziert und kostspielig wäre.


Maximální šířka plechu / Maximum sheet width / Maximale Blechbreite
Maximální tloušťka plechu / Maximum thickness / Maximale Dicke
Řídící systém / The control systém / das Kontrollsystem
3000 mm
30 mm
NC
NC zakružovačka plechů