Verzinkung

Na základě požadavku zajistíme u smluvních partnerů žárové nebo elektrolytické zinkování.
On the basis of requirement we are able to provide heat and electrolytic zinc processing.
Auf der Grundlage der Anforderung sind wir in der Lage, Wärme-und elektrolytischen Zink Verarbeitung.

min. D max. D max. L Poznámka / Note / Notiz
18 mm 114 mm 7 000 mm bez nutnosti zavěšení without need of hanging / ohne dass der hängenden
18 mm 1 700 mm 13 500 mm nutné zavěšení required hanging / benötigt Hänge