CNC cutting machine

CNC cutting machine
CNC Schneidemaschine


Maximální šířka plechu
Maximum sheet width
Maximale Blechbreite
3000 mm
Maximální tlouštka plechu
Maximum thickness
Maximale Dicke
250 mm
Maximální délka plechu
Maximum length of sheet
Maximale Länge der Blätter
12 000 mm
Řezací rychlost
Cutting speed
Schnittgeschwindigkeit
0 - 20 m/min
CNC řezací stroj

CNC řezací stroj Prefabrikace