Permisible Variations on Dimensions

Trubky ocelové bezešvé dle zahraničních norem - Dovolené mezní úchylky rozměrů
(výtah hlavních parametrů, nezahrnuje úplné znění normy)

Seamless steel Tubes acc. to foreign Standards - Permisible Variations on Dimensions
(extract of main parameters, it does not iclude exact wording of the standard)

Nahtlose Stahlrohre geliefert Gemäss internationalen Normen - Zulässige Grenzabweichungen
der Abmessungen (Auszug von Hauptparametern, kein Ersatz für Norm)
Trubky ocelové bezešvé dle ČSN norem - Dovolené mezní úchylky rozměrů
(výtah hlavních parametrů, nezahrnuje úplné znění normy)

Seamless steel Tubes acc. to ČSN Standards - Permisible Variations on Dimensions
(extract of main parameters, it does not iclude exact wording of the standard)

Nahtlose Stahlrohre geliefert Gemäss ČSN Normen - Zulässige Grenzabweichungen
der Abmessungen (Auszug von Hauptparametern, kein Ersatz für Norm)