Mechanical properties of steel sheets

MECHANICKÉ VLASTNOSTI (platné pro příčný směr)
MECHANICKÉ VLASTNOSTI (valid for the transverse direction)
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN (gilt für die Querrichtung)t - jmenovitá tloušťka / nominal thickness / Nenndicke
+N - normalizačně žíháno / normalizing / Normalglühen
+NT - normalizačně žíháno a popouštěno / normalizing and tempering / Normalglühen und Anlassen
+QT - zušlechtěno / qunching and tempering / Härten und Anlassen