External mechanical protection of pipes

Sklolaminátové povlaky se využívají díky vysoké pevnosti, tvrdosti a hladkému povrchu zejména při protlacích a při průchodu skalnatým horninovým prostředím.
Fiberglass coatings are used due to its high strength, hardness and smooth surface especially in horizontal extruding and through rocky passage in the rock environment.
Fiberglas-Beschichtungen sind aufgrund ihrer hoher Festigkeit, Härte und glatte Oberfl äche verwendet, vor allem, wenn horizontale Extrudieren und in der felsigen Umgebung speichern.

Vnější ochrana trubek

Internal corrosion protection of pipes


Přednosti / The advantages / Die Vorteile

 • snižuje drsnost povrchu potrubí
  reduces the surface roughness of the pipeline / verringert die Oberfl ächenrauhigkeit der Rohrleitung
 • snižuje pokles tlaku přenášeného média
  reduces the pressure drop of the transmitted media / reduziert den Druckabfall des übertragenen Media
 • snižuje tření při dopravě plynu
  reduces friction during transport gas / reduziert die Reibung beim Transport Gas
 • zvyšuje kapacitu potrubí
  increases the capacity of the pipeline / erhöht die Kapazität der Pipeline
 • vynikající ochrana povrchu při skladování
  excellent surface protection during storage / exzellente Oberfl ächenschutz während der Lagerung