Coating of tubes

Na základě požadavku zajistíme u smluvních partnerů žárové nebo elektrolytické zinkování.

On the basis of requirement we are able to provide heat and electrolytic zinc processing.

Auf der Grundlage der Anforderung sind wir in der Lage, Wärme-und elektrolytischen Zink Verarbeitung.
Stupeň přípravy povrchu
Level of surface preparation / der Grad der Oberflächenvorbereitung

Tlouštka základního nátěru
The thickness of base coat / Die Dicke der Grundschicht

Tlouštka 1 krycí vrstvy
The thickness of the 1 cover layer / Die Dicke der Deckschicht
Sa 2 1/2


40 μm


20-40 μm