Automatic welding machine

Automatic welding machine
Automatische Schweißmaschine


Svařování, obrábění, tváření, povrchové úpravy a další obory tvoří hlavní oblasti strojírenské technologie. Svářečská výroba tvoří více než 10% z celkového objemu výroby a řadí se k nejvýznamnějším technologiím zpracovávající kovové materiály.

Welding, machining, forming, coating and other industries constitute a major manufacturing technology. Welding output constitutes more than 10% of the total production and is one of the most important technologies of metal processing materials.

Schweißen, Zerspanen, Umformen, Oberfl ächenbehandlung und andere Industrien sind ein wichtiger Fertigungstechnologie. Schweißenproduktion produziert mehr als 10% der Gesamtproduktion und ist eine der wichtigsten Technologien der Metallverarbeitung Materialien.


Max. rozsah sloupu vertikální směr / Max range column vertical direction / Max. Bereich Spalte vertical Richtung

Max. pracovní rozsah výložníků horizontální směr / Max. Working range Boom horizontal direction / Max. Arbeitsbereich boom horizontaler Richtung

Otočný sloup / Swivel column / Schwenksäule

Max. pojezd polohovadla / Max. travel positioners / Max.Reise-Positionierer
3200 mm

3300 mm

360°

27000 mm
Svařovací automat
Svařovací automat Svařovací automat

Produkty / Products / Produkten

Podélně svařované trubky / longitudinally welded pipe längsnahtgeschweißte Rohr
Svařované T-kusy / welded T-pieces / Geschweiβte T-stück
Svařované redukce / welded reducer / Geshcweiβte Reduzierstücke
Svařovaná segmentová kolena / welded segmented elbow
Geschweißt segmentierten Ellenbogen
Těžké uložení potrubí / heavy pipes supports / schwere rohleitungen unterstützt
Prefabrikace
Svařovací automat Prefabrikace

Rozměry / Dimension / Abmessungen EN 10 253