Mechanické vlastnosti ocelí vyráběných dle ČSN

MECHANICKÉ VLASTNOSTI OCELÍ VYRÁBĚNÝCH DLE ČSN NOREM
MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL GRADES PRODUCED ACCORDING TO CZECH STANDARDS
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN DER GEMÄSS TSCHECHISCHE NORMEN ERZEUGTEN STÄHLEtloušťka stěny / wall tickness / Wanddicke
Tepelné zpracování / Heat treatment / Wärmebehandlung
0 - tepelně nezpracováno / non heat treatment / ohne Wärmebehandlung
1 - normalizačně žíháno / normalizing / Normalglühen
2 - žíháno / annealed ( type shown ) / geglüht ( mit Angabe der Glühungsart )
3 - žíháno na měkko / soft annealing / Weichglühen
4 - kaleno / hardening, low anealing / gehärtet und angelassen auf niedrige Temperatur
5 - normalizačně žíháno a popouštěno / normalizing and tempering / normalisiert und angelassen
6 - zušlechtěno na nižší mez pevnosti / heat treatment to lower strenght / veredelt auf untere Festigkeit
7 - zušlechtěno na střední mez pevnosti / heat treatment to medium strenght / veredelt auf mittlere Festigkeit
8 - zušlechtěno na vyšší mez pevnosti / heat treatment to upper strenght / veredelt auf obere Festigkeit
9 - jiný druh žíhání / special condition of heat treatment / Sonderwärmebehandlung
Svařitelnost / Weldability / Schweißbarkeit
1 - zaručená / assured / garantiert
2 - zaručená podmínečně / assured conditionally / bedingt garantiert
3 - dobrá / favourable / gut
4 - obtížná / diffi cult / schwierig