Přehled používaných norem

PŘEHLED POUŽÍVANÝCH NOREM - Technicko dodací podmínky
REVIEW OF APPLICABLE STANDARDS - Technical Delivery Condition
ÜBERSICHT DER VERWENDETEN NORMEN - Technische Leiferbedingungen