Paradox steel

Novinky

Podpěra k licí plošině

Dovolujeme si Vás informovat,

o výrobě podpěry k licí plošině.
Všechny svary byly provedeny automatem, pod tavidlem, metoda 141.
Kontrola svarů 100% UT.
Trubka 1050x4100, tloušťka stěny 30mm

Shrnutí roku 2015

Vážení zákaznici,
rádi bychom Vám poděkovali za přízeň a podporu v loňském roce. Tady je malé ohlédnutí za loňským rokem, o co vše jsme se rozšíříli a co vše jsme dokazali.

Novinky 2015 v našem sortimentu:
- nedestruktivní zkoušení
- poloautomatická dvousloupová pásová pila
- CNC pálicí stroj
- ohýbaní za tepla
- svařovací automat
- NC zakružovačka plechu
- Horizontální vyvrtávačka desková

Věříme, že rozšíření našich služeb o tyto nové projekty přispěje k Vaší spokojenosti a k prohloubení vzájemné spolupráce. Naší prioritou zůstává kvalita dodávaných výrobků, odpovídající technickým normám i Vašim požadavkům.

Již teď se těšíme, že Vás budeme moci v blízké budoucnosti informovat o zahájení našich dalších zajímavých projektů.

Horizontální vyvrtávačka desková

Dovolujeme si Vás informovat,
horizontální vyvrtávačka desková je novinkou v našem výrobním sortimentu.
Stroj pro přesné souřadnicové frézování, vrtání, vyvrtávání a řezání závitů vhodný zejména pro opracovávání skříňových, deskových obrobků z litiny, ocelolitiny, oceli a dalších třískově obrobitelných materiálů, zvláště pak pro obrobky velkých rozměrů a hmotností.
- vodorovné příčné přestaveni stojanu X 3000 mm
- svislé přestaveni vřeteniku Y 2000 mm
- výsuv pracovního vřetena W 800 mm
- průměr pracovního vřetena 130 mm

NC zakružovačka plechu

Vážení zákaznici,
dovolujeme si Vás informovat o nové technologii v naší firmě.
Technologie zakružování představuje jednu z výrobních metod z oblasti plošného tváření. Jedná se o výrobu nosných konstrukcí budov, trubek, potrubních příslušenství, zásobníků na skladování. Technologie zakružování je jedinečná tím, že v mnoha případech vytváří dílce, které by jinou metodou zhotovit nebylo možné nebo by jejich výroba byla značně složitá a finančně nákladná.

NC zakružovačka plechu
- max. šířka plechu 3000 mm
- max. tloušťka plechu 30 mm
- řidící systém NC

Svařovací automat

Svařovací automat novinka v našem výrobním sortimentu.
Podélné svařovací automat je určen pro svařování podélných tupých a rohových spojů nerezových nebo ocelových plechů metodou SAW.
- max. rozsah sloupu vertikální směr 3200 mm
- max. pracovní rozsah výložníků horizontální směr 3300 mm
- otočný sloup 360°
- max. pojezd polohovadla 27000 mm

Věříme, že teto nový výrobní sortiment povede k další spolupráci s Vámi.
Již teď se těšíme, že Vás budeme moci v blízké budoucnosti informovat o zahájení našich dalších zajímavých projektů.

Ohýbaní trubek za tepla

Vážení zákaznici,
rádi Vás informujeme o další novince v našem výrobním sortimentu.
Ohýbaní trubek za tepla ( W 37 YPC - 820 ), ohyby vyrábíme z naších trubek nebo trubek dodaných zákazníkem.
- minimální rozměr ohýbané trubky 88,9x4,0 mm
- maximální rozměr ohýbané trubky 820,0x30,0 mm
- minimální poloměr ohybu 2,5xD
- poloměr ohybu s ramenem 200-9000 mm
- poloměr ohybu s odtlačovací kladkou od 9000 mm

Naší prioritou zůstává kvalita dodávaných výrobků, odpovídající technickým normám i Vašim požadavkům.
Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

CNC palicí stroj

Novinka CNC palicí stroj.
Zhotovujeme výpalky z vlastních plechu nebo z plechu dodaných zákazníkem.
Za pomocí tohoto palícího stroje vyrábíme např. segment. kolena, T-kusy, zakružené trubky.
- maximální šířka plechu 3000 mm
- maximální délka plechu 12000 mm
- maximální tloušťka plechu 250 mm
- řezací rychlost 0-20 m/mim

Věříme, že novinka v našem výrobním sortimentu bude pro Vás přínosem a povede k další spolupráci.

Poloautomatická dvousloupová pásova pila

Chtěli bychom Vás informovat,
nově dělíme vstupní materiál poloautomatickou dvousloupovou pásovou pilou.
- max. upnutí obrobku 1300 mm

Budeme potěšeni, když tato novinka povede k vaší spokojenosti a další vzájemné spolupráci.

Nedestruktivní zkoušení NDT

Rádi bychom Vás informovali o nových možnostech.
V naší zkušebně Vám odborní pracovníci provedou na všech výrobcích tyto nedestruktivní zkoušky:
- UT ultrazvukové zkoušení
- RT rentgenové zkoušení
- MT magnetické zkoušení
- PT penetrační zkoušení
- VT vizuální zkoušení
- LT zkoušení netěsnosti
- ET elektromagnetické zkoušky

Věříme, že tato novinka povede k Vaší spokojenosti a prohloubení vzájemné spolupráce.

Informace o přestěhování skladových prostor

Dovolujeme si Vás informovat, že ke dni 11.8.2014 byla dokončena první etapa výstavby skladovací a výrobní haly, z tohoto důvodu bude příjem a expedice zboží a výrobků na této nové adrese:

PARADOX STEEL s. r. o.
Štěpaňákova 757/36
719 00 Ostrava - Kunčice.

Věříme, že sjednocení obchodního oddělení, skladových a výrobních prostor do jednoho areálu bude vést k větší spokojenosti a lepší spolupráci.

S přáním příjemného dne
Kolektiv společnosti PARADOX STEEL s. r. o.

Oznámení o změně sídla společnosti

S účinností od 25. 6. 2014 došlo, z důvodu blížícího se ukončení výstavby nové haly, ke změně sídla naší společnosti:

Nové sídlo:

PARADOX STEEL s.r.o.
Štěpaňákova 757/36
719 00 Ostrava - Kunčice

Dovolujeme si Vás požádat o změnu této skutečnosti ve Vaší evidenci.
Veškerou korespondenci zasílejte na sídlo společnosti.

Všechny ostatní identifikační údaje společnosti zůstávají nezměněny.
Telefonní čísla, e-mailové adresy na společnost i její zaměstnance zůstaly taktéž nezměněny.

Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem našim hostům a obchodním partnerum za návštěvu našeho stánku na veletrhu v Düsseldorfu 2014.

Veletrh „TUBE 2014“ v Düsseldorfu

Rádi bychom Vás informovali, že se letos zúčastníme veletrhu „TUBE 2014“ v Düsseldorfu.
Na našem stánku č. 7.0/E16 budeme vystavovat naše nejnovější produkty a budeme osobně k dispozici našim obchodním partnerům.

Vlastní pozemek

K 1. červenci 2013 jsme se stali majiteli stavebního pozemku na ulici Frýdecké v Ostravě-Kunčice. Započalo se tedy s plánovanou výstavbou nového výrobního a skladovacího areálu.

Stěhování kanceláří do Ostravy

Vážení zákazníci,
rádi bychom Vám oznámili přestěhování kanceláří do Ostravy. Nová adresa je Frýdecká 708/462, Ostrava - Kunčice, 719 00. Tato adresa je také adresou poštovní.

Důvodem stěhování bylo usnadnění dostupnosti a také probíhající přípravné práce před zahájením výstavby vlastního moderního areálu, který na jednom místě spojí skladové prostory, výrobní haly a kancelářské zázemí.

Certifikace dle směrnice PED 97/23/EC (NV č. 26/2003 Sb.)

Koncem měsíce března ve společnosti proběhl v rámci systému jakosti certifikační audit podle směrnice 97/23/EC (NV č. 26/2003 Sb.), která se vztahuje na návrh, výrobu a posuzování shody tlakových zařízení a sestav.

Veškerým požadavkům tohoto auditu jsme vyhověli a získali tak Certifikát PED 97/23/EC.

Nová adresa skladu

Vážení zákazníci,
chtěli bychom Vás informovat, že bohužel ne naší vinou jsme museli přestěhovat náš sklad do nových prostor na ulici U Řeky 804, Ostrava-Hrabová, 720 00. Omluvte prosím tuto vzniklou situaci, která je jak pro Vás, tak i pro nás velmi nepříjemná. Můžeme Vám však za naši společnost slíbit, že děláme všechno pro to, aby příští stěhování bylo poslední a do našeho vlastního moderně vybudovaného areálu.

Znovu jsme spustili průběžné tryskání

Následkem dlouhé a komplexní rekonstrukce průběžného tryskacího zařízení došlo k rozšíření technických parametrů stroje. Využitím této služby docílíte kvalitnějšího povrchu ocelového potrubí pro jeho další zpracování.
Rozšířená nabídka tryskání se vztahuje nově na potrubí o maximálním průměru až 406 mm a o délce tryskaného materiálu až 13,5 m. Plně automatizované zařízení mimo jiné umožňuje následnou aplikaci syntetických a polyuretanových povlaků.

Certifikace vláknitocementové izolace FZM

Na základě zvyšujících se požadavků našich zákazníků a omezené dostupnosti výroby vláknitocementové izolace FZM v EU jsme se rozhodli zahájit výrobu této izolace v naší provozovně v Paskově. Posouzením kvality výrobku a technologie výroby podle směrnice GW 340 byl pověřen Technický a zkušební ústav Praha, s.p. Všechny požadavky na tento výrobek jsme úspěšně splnili a dne 6.prosince 2011 nám byl vydán TZUS certifikát č. 204/C5/2010/060-035040. Věříme, že tímto krokem přispějeme k lepší dostupnosti FZM izolace pro naše zákazníky.

Pracovní rozsah tohoto zařízení je od 33,7 do 1420 mm v délce 1 - 18 m. Izolaci vyrábíme ve dvou provedeních:

normální FZM - N slouží k vnější ochraně PE izolace před mechanickým poškozením při uložení do výkopu v náročném terénu.
speciální FZM - S slouží k vnější ochraně PE izolace před mechanickým poškozením při bezvýkopovém horizontálním protlačování.

Společnost PARADOX STEEL s.r.o. je již 10 let na trhu

Rádi bychom poděkovali našim obchodním partnerům za projevenou důvěru a přízeň, kterou jste nám zachovávali v minulých letech. Především díky Vám jsme mohli letos oslavit desáté výročí od založení společnosti. Důvěra, kterou nám zachováváte, je pro nás výzvou, stejně jako závazkem do dalších let ke zvyšování kvality našich služeb a rozšíření výroby. Závěrem popřejme nám všem mnoho pracovních i osobních úspěchů, abychom se mohli i nadále ve zdraví setkávat a oslavit v budoucnu další společná výročí.

Ohýbání trubek za studena

Vážení zákazníci,
s potěšením Vám chceme oznámit, že jsme úspěšně ukončili přípravnou fázi projektu ohýbání trubek za studena a byla započata samotná realizace. Naše ohýbačka KM-219 s CNC řízením, ovládána dotykovým panelem, je vybavena podávacím a otáčecím zařízením, které umožňuje komplikovanější prostorové ohyby.

Nabízíme ohnutí trubek následujících parametrů:
průměr 60 – 219 mm
rádius 130 – 1100 mm
uhel 0 - 190°

Provozní doba ohýbárny se shoduje s provozní dobou skladu, tedy od 7.00 do 21.00 hod. Budeme rádi, využijete-li naší nabídky dodání kompletních ohybů včetně trubek z našich skladových zásob. Zároveň nabízíme provedení ohybů z Vámi dodaných trubek. Rozvozy ohybů budeme realizovat našimi pravidelnými závozy, paletovou přepravou PPL a zásilkovou službou.

Věříme, že rozšíření našich služeb o tento nový projekt přispěje k Vaší spokojenosti a k prohloubení vzájemné spolupráce. Naší prioritou zůstává kvalita dodávaných výrobků, odpovídající technickým normám i Vašim požadavkům.

Již teď se těšíme, že Vás budeme moci v blízké budoucnosti informovat o zahájení našich dalších zajímavých projektů.

Prodloužení provozní doby

Na základě půlroční zkušební doby, která je úspěšně za námi a setkala se s velkým ohlasem, informujeme zákazníky o prodloužení provozní doby našeho skladu v Paskově a to do 21.00 hod. Prodloužení provozní doby přispěje k rychlejšímu vychystávání zakázek, zkrácení doby čekání a flexibilnějšímu vytížení dopravců. Prosíme zákazníky, kteří mají zájem o využití prodloužené provozní doby, aby o tom nejlépe do 15.30 hod. informovali obchodní oddělení, aby mohly být domluveny podmínky odběru. V odpoledních hodinách je totiž omezená administrativní agenda.

Věříme, že prodloužení provozní doby přispěje ke zlepšení a zefektivnění služeb zákazníkům, povede k větší spokojenosti a lepší kooperaci.